งานรับประกาศณียบัตรผู้บริหาร ในโครงการ IOD

       Thai Institute of Directors 

DSCF7373

ผ่านไปอีก 1 งานของ “สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย”  การประกาศรับประกาศณียบัตรของผู้บริหารบริษัทต่างๆ ที่ได้เข้าอบรมในหลักสูตร IOD เป็นอีกหนึ่งงาน VIP. ที่วง Redcarpet ได้รับเกียรติมาร่วมสร้างความประทับใจในเสียงเพลง Jazz & Classic Smile Song กับทีม Jazz Full band  อีกหนึ่ง Package ที่เหมาะกับแขก VIP. เป็นที่สุด Jazzy Fullband Package
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี  Thai Institute of Directors  ที่ไว้วางใจพวกเรา Redcarpet ให้มาร่วมงานใหญ่แบบนี้ตลอด 2 ปีที่ผ่านมานะครับ