“วงเล่นกันดีมาก ท่อนรับ ท่อนส่ง เล่นกันได้ดีมาก” (ท่านชรินทร์ นันทนาคร เซอร์ไพร์สบ่าว -สาว ในงานแต่งงานวันที่ 4  กพ. 60 )

“วงเล่นกันดีมาก ท่อนรับ ท่อนส่ง เล่นกันได้ดีมาก” (ท่านชรินทร์ นันทนาคร เซอร์ไพร์สบ่าว -สาว ในงานแต่งงานวันที่ 4 กพ. 60 )

https://www.youtube.com/watch?v=xODUXwi4yeU ขอบคุณ “ท่านชรินทร์ นันทนาคร” (ศิลปินแห่งชาติ) ที่เลือกให้พวกเราเล่น Back up และขึ้นมา โชว์ Live สดๆ กับพวกเรานะครับ  #วงดนตรีงานอีเวนท์Redcarpetband  #วงดนตรีงานแต่ง #วงดนตรีงานเลี้ยง Package วงดนตรีงานแต่งที่พี่ “เคน...